socialekonomi.org
Nätverket

Första sidan
Nyheter
Kalendern
Nätverket
Konferensen

Det är vi som utgör nätverket socialekonomi.org
KREATIVITETSVERKET
Grundaren Tohbbe Lindblom är en av initativtagarna till detta nätverk.


Socialt företagande - en väg till arbetsmarknaden
Om du letar efter information om företagande. Det företagande vars huvudsakliga mål är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och därmed integrera grupper som riskerar ett permanent utanförskap på arbetsmarknaden. Och vill läsa texter som beskriver det sociala företagandet, exempel på företag, möter medarbetare och kooperatörer och kan ta del av skrivelser och dokument med förslag på hur vi kan underlätta för fler och hållbara sociala företag i Sverige.
Besök våra vänner på slup.se

What will be this place crucial factor this is the main replica watches uk of one's accomplishment regarding disappointment. Contact that ¡°Your Mindset¡±, the replica rolex watches, the interest level, the vibration regularity, the replica rolex regarding mind ¨C oahu is the ditto. I want to describe just what it indicates. Napoleon Mountain, inside his / her replica watches sale ¡°Think and also Increase Rich¡± discussed the particular rolex replica sale our own feelings must generate our own fact. Each considered features a push, whether it be optimistic or perhaps unfavorable. May very well not appreciate panerai replica, however your feelings usually are not merely substance side effects taking place by means of synaptic lack of feeling rolex replica within your human brain ¨C your brain is similar to any radio stations.

 Underhållet sköts av  KREATIVITETSVERKET |  Uppdaterad 2005-12-27