socialekonomi.org
Nätverket

Första sidan
Nyheter
Kalendern
Nätverket

Social ekonomi och socialt företagande
Välkommen!
Konferensen äger rum 2006-01-23 kl 09:00 - 13:00
p?Cameleontteatern, Portvaktsgatan 4 i Sala

Vi håller till p?Salbergaområdet


Program

Pär Westring
från Företagarcentrum [FtgC] kommer att fungera som moderator.
Andreas Backlund
Doktorand Industriell ekonomi och organisation Ekonomihögskolan, Mälardalens Högskola. Kommer att prata om: Social Redovisning och Social Ekonomi är inte bara en angelägenthet för ideella och dylika föreningar. Sedan begreppet social redovisning dök upp under 70-talet så har även den privata och offentliga sektorn i högre grad börjat intressera sig för dess innebörd. Corporate Social Responsibility är något som allt från små lokala företag till multinationella jättar idag funderar på.

Idag finns många exempel på socialt ansvarstagande; intellektuellt kapital, hälsobokslut, icke-mateiella resurser m.m. har på allvar blivit en del av agendan. Hur påverkar detta den sociala ekonomin? Vad är den sociala ekonomin jämfört med detta? Ibland framställs Social Ekonomi som en motsats men så behöver knappast vara fallet.

Carola Gunnarsson
kommunstyrelsens ordf.
Rubrik: Social ekonomi - hot eller möjlighet för Sala kommun.
Janne Forsmark
Rubrik: Social redovisning, en metod att utveckla verksamheten.
Innehåll: Bakgrund och tillämpning av social redovisning med exempel.
Jannes bakgrund:
Studier i företagsekonomi, psykologi och samhällskunskap samt lärarexamen. Startat 3 ekonomiska föreningar som fortfarande är verksamma i Sala. Undervisar på gymnasiet/Komvux samt driver eget företag. Är delägare i Sätra Brunn och berättade om brunnen ur ett lokalekonomiskt perspektiv vid senaste årets lokalekonomidagar på Växjö universitet.
Marita Öberg Molin
Coompanion - nära knuten till planeringen och kommer att medverka i konferensen.
Solweig Eriksson
Independum Företagsservice AB. Eget företag sedan 1996, men har tidigare arbetat inom Televerket (Telia). När de bolagiserades arbetade Solweig med en utbildning för kvinnor, att våga "ta steget" och göra något annat när uppsägningarna började.
I det egna företaget arbetar hon med projektansökningar och process- och projektledning.
Solweig kommer att prata om ett nytt projekt: KvinnTätt.
Lotta Johansson
ordf i Värmdö föreningsråd. Föreningsrådet bildades i april 2003.
Lotta kommer att prata om Värmdömodellen i teori och praktik.
Pia Nilsson
riksdagsledamot (s) - jobbar i lagutskottet och bor i Sala.
Anmäl DIG nu direkt!
Jag heter:  

Ni når mig p?tel:  

Ev mail skickar ni till:

Bakgrund
Inbjudan deltagare
Bakgrund
Sala Amatörteaterförening Cameleonterna genomför under hösten 2005 en förstudie, på basis av EU pengar som vi fått.

Vi vill undersöka hur vi kan skapa en verksamhet på dagtid som kan hjälpa människor att komma ut på arbetsmarknaden.

Vid de kontakter vi haft med representanter för myndigheter, organisationer och andra, har vi sett att det finns stora brister och en låg kunskap om vad den sociala ekonomin innehåller och omfattar, liksom vilka möjligheter det finns för tillväxt inom detta område.

Efter att ha deltagit i konferensen "Socialt Företagande - en spirande möjlighet" (7 okt 2005 arr NUTEK) i Stockholm är vi än mer stärkta i vår uppfattning att de idéer vi har om CameleontVerkstan, arbetsnamn för den kommande verksamheten, utgör ett incitament inom den sociala ekonomin.

Idé
Att i Sala anordna en konferens med ett innehåll som lyfter fram den sociala ekonomin i allmänhet och det sociala företagandet i synnerhet.

Syfte
Att sprida kunskap och information om socialt företagande - dess möjligheter och värde.

Att säkerställa tillkomsten av CameleontVerkstan och därigenom medverka till att vi tar vårt ansvar för och aktivt deltager i byggandet av det samhälle vi vill ha.

Följande personer finns i dagsläget med i planeringen av konferensen:

Marita Öberg Molin, Coompanion - nära knuten till planeringen och kommer att medverka i konferensen.
Pär Westring, FtgC (Företagarcentrum i Sala) - har tillfrågats och tackat ja till att medverka som moderator.
Ann Forsberg, Företagarna - vill vara med i planeringen, men ännu ej kunnat deltaga pga av tidsbrist.
Eva Johansson, Nutek - har via mail ställt sig positiv till konferensen och hjälper till med sånt som kan skötas på distans.
Pia Nilsson, riksdagsledamot (s) - jobbar i lagutskottet och bor i Sala. Deltager i planeringen och kommer att medverka i konferensen.
Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordf, kommer att medverka i konferensen.

Vi som organiserar konferensen, genomför förstudien, svarar på frågor och hoppas på ett positivt svar från dig är:

Konferensen:
Tohbbe Lindblom, Gudmundstorp 118, 733 91 SALA
0224 – 106 19 / 0708 488 933 mail: konferensen@telia.com

Förstudien:
Gunnel Söderström, Brunnsgatan, 733 31 SALA
0224 – 157 15 / 0762 162 664

Projektägare:
Cameleonterna, Portvaktsgatan 733 37 SALA
0224 – 178 71

Hej!
Inbjudan till konferens Social ekonomi Sala
En konferens vi tror intresserar DIG! Tema Social ekonomi - socialt företagande.
Ett antal olika föredragshållare kommer att berätta om social ekonomi utifrån olika perspektiv.
Huvudområden
  • Forskning
  • Ekonomi i teori och praktik
  • Kooperativ
  • Olika organisationsformer
  • Förutsättningar för socialt företagande
  • Lagar och bestämmelser

Anmälan via e-mail till: konferensen@telia.com
Senast 17 januari 2006
Konferensen är kostnadsfri

Initiativtagare:
Tohbbe Lindblom
Gunnel Söderström
Förstudien SAC, Sala amatörteaterförening Cameleonterna
Info konferensen
Tohbbe Lindblom
tel 0708 488 933
konferensen@telia.com
  Förstudien SAC
  Gunnel Söderström
  0224 ? 157 15
  gu.so@telia.com
Projektägare
Sala amatörteaterfören.
Cameleonterna
teater@cameleonterna.u.se

Program

Pär Westring
från Företagarcentrum [FtgC] kommer att fungera som moderator.
Andreas Backlund
Doktorand Industriell ekonomi och organisation Ekonomihögskolan, Mälardalens Högskola. Kommer att prata om: Social Redovisning och Social Ekonomi är inte bara en angelägenthet för ideella och dylika föreningar. Sedan begreppet social redovisning dök upp under 70-talet så har även den privata och offentliga sektorn i högre grad börjat intressera sig för dess innebörd. Corporate Social Responsibility är något som allt från små lokala företag till multinationella jättar idag funderar på.

Idag finns många exempel på socialt ansvarstagande; intellektuellt kapital, hälsobokslut, icke-mateiella resurser m.m. har på allvar blivit en del av agendan. Hur påverkar detta den sociala ekonomin? Vad är den sociala ekonomin jämfört med detta? Ibland framställs Social Ekonomi som en motsats men så behöver knappast vara fallet.

Carola Gunnarsson
kommunstyrelsens ordf.
Rubrik: Social ekonomi - hot eller möjlighet för Sala kommun.
Janne Forsmark
Rubrik: Social redovisning, en metod att utveckla verksamheten.
Innehåll: Bakgrund och tillämpning av social redovisning med exempel.
Jannes bakgrund:
Studier i företagsekonomi, psykologi och samhällskunskap samt lärarexamen. Startat 3 ekonomiska föreningar som fortfarande är verksamma i Sala. Undervisar på gymnasiet/Komvux samt driver eget företag. Är delägare i Sätra Brunn och berättade om brunnen ur ett lokalekonomiskt perspektiv vid senaste årets lokalekonomidagar på Växjö universitet.
Marita Öberg Molin
Coompanion - nära knuten till planeringen och kommer att medverka i konferensen.
Solweig Eriksson
Independum Företagsservice AB. Eget företag sedan 1996, men har tidigare arbetat inom Televerket (Telia). När de bolagiserades arbetade Solweig med en utbildning för kvinnor, att våga "ta steget" och göra något annat när uppsägningarna började.
I det egna företaget arbetar hon med projektansökningar och process- och projektledning.
Solweig kommer att prata om ett nytt projekt: KvinnTätt.
Lotta Johansson
ordf i Värmdö föreningsråd. Föreningsrådet bildades i april 2003.
Lotta kommer att prata om Värmdömodellen i teori och praktik.
Pia Nilsson
riksdagsledamot (s) - jobbar i lagutskottet och bor i Sala.
Each considered which you send out features a replica rolex to look out there and also entice scenarios and also items directly into the replica watches. This is one way prayer operates, this is one way affirmations rolex replica, this is one way hypnotic autosuggestion operates. You could have seen just how once you whine and also criticise you'll find a lot more replica rolex to be able to whine and also criticise concerning. Alternatively you need to likewise have seen just how once you enjoy and stay pleased, you'll find a lot more panerai replica sale to comprehend and also be thankful for. It is a legislation regarding rolex replica sale. The entire world just isn't the foe that you must combat to be able to make the swiss replica watches.


 Underhållet sköts av  KREATIVITETSVERKET |  Uppdaterad 2005-12-27